lunes, 21 de marzo de 2011

SOFTWARE UTILIDADE

NOTEBOOK 10

É o software propio de Smart para as súas PDIs Smartboard.
A súa finalidade é a creación de materiais para Pizarra Dixital. http://smarttech.com/nb10productkey/

AUDACITY

Programa de gravación e edición de sons. Permite gravar e reproducir sons, importar e exportar arquivos WAV, MP3 e outros. http://audacity.sourceforge.net/

AUDACITY PORTABLE

Versión para levar no pendrive de modo que non fai falla instalar o Audacity para utilizalo.
Só fai falla ter a carpeta “Audacity” no pen (descomprimida). Ocupa uns 5 mb. http://audacity-portable.softonic.com/

FORMAT FACTORY

Programa de conversión de videos. Permite convertir calquera formato ao formato .flv que é o que soporta o Notebook. http://www.formatoz.com/

SKYPE (video-conferencias)

Software para realizar video-conferencias gratuítas con outros usuarios do Skype. Precisa dunha cámara web e dun micro. Para intercambiar simplemente mensaxes escritas, eses elementos non serían necesarios. http://www.skype.es/

SMART NUMBER CRUNCHER

Aplicación interactiva para PDI que traballa aspectos aritméticos básicos. Para poder traballar con el é necesario ter unha PDI conectada ao equipo. http://www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource/Lesson+resources/Other+applications+available/Number+Cruncher.htm

SMART SPELLER

Aplicación interactiva para PDI que traballa o deletreo das palabras (en inglés).
Para poder traballar con el é necesario ter unha PDI conectada ao equipo. http://www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource/Lesson+resources/Other+applications+available/Speller.htm