jueves, 23 de junio de 2016

Día do libro

Festexamos Na BiblioBN O Dia do Libro audiovisuales Con Este Inspirado ningún texto de  Pedro Feijoo , Elaborado co Alumnado mesturando imaxes de  stopmotion  e vídeos de  CROMA .

http://bibliobn.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-04-26T03:36:00-07:00&max-results=7


http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta
Nos tamén creamos
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9606
 • Obxectivos 

  Para o alumnado:
  • adquirir e empregar o galego na aula.
  • construír unha imaxe positiva da lingua galega.
  • mostrar creatividade en lingua galega a través da elaboración de curtametraxes de animación.
  • iniciar un proceso de alfabetización audiovisual en lingua galega a través da lectura de álbums ilustrados e da súa adaptación á linguaxe audiovisual coa axuda das TIC e de diversas técnicas artísticas.
 • Para o profesorado:
  • coñecer e usar ferramentas que permitan ensinar o galego en novos ámbitos e soportes.
  • ensinar o galego cun enfoque comunicativo e con metodoloxías innovadoras.
  • usar o galego na aula en tarefas que promovan a creatividade e a satisfacción do alumnado co fin de mellorar a súa imaxe positiva do idioma propio de Galicia.
 • Para a comunidade educativa:
  • mellorar a valoración social da lingua galega.
  • estender as aprendizaxes adquiridas polo grupo participante no programa para implicar a todo o centro.