Espazos colaborativos


Buenas Prácticas 2.0.

O Ministerio de Educación Impulsa una extensión eo USO das Tecnoloxías da Información ea Comunicación Como medio didáctico, p romovendo Entre o profesorado o acceso acceso aos Recursos dixitais, un Difusión das suas Experiencias e Proxectos Innovadores, Asi Como una Comunicación A Traves das redes sociais. Por iso, o Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación hacer Profesorado creou o portal da  Rede de Boas  Prácticas  2.0  dende o Que se desexan achegar Todos estes Servizos.ESPERAMOS ofrecer a todos os Profesores e profesoras, de calquera Nivel educativo, Que participen neste Lugar de Encontro, Espazo público virtuales No Que Poder colaborar e desenvolver Comunidades de docentes Que comparten Recursos, Experiencias e Boas Prácticas  2.0.Boas  Prácticas  2.0 é a rede colaboradora hacer profesorado da Escola do  s . XXI, e xestiónase dende o Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación hacer Profesorado do Ministerio de Educación, A Traves dun Equipo de Coordinación No Que Existe ONU docente en activo especialista En Cada das Unha Etapas Educativas, cun gran  Número de Colaboradores Organizados en Distintas áreas ou Seccions cos obxectivos Que se detallan ningún organigrama seguinte:

INTERNET EN EL AULA
Internet na Aula , rede é unha parasocial docentes Que apostan Por unha máis Educación Innovadora co USO das TIC nos Procesos de ensino-aprendizaxe.

Páxina Nesta, Cada profesor Interesado, diez de Como Especie unha de blog, Que lle permite colgar Experiencias, MATERIAIS Didácticos,  wikis , propostas Innovadoras e Todo tipo de ferramentas Que poidan facilitar e falar sobre a Educación eo USO das novas tecnoloxías. Poder Para levar a cabo como propostas, os Profesores tratan de traballar de forma colaboradora Entre eles. Ademais de todo un iso, conta cun Espazo de noticias, e zona de fotos e vídeos destacados.

É unha idea grande, Poder compartir con profesionais da Educación de Todo o Territorio Nacional, propostas, opiniones e Intereses sobre tema de la ONU en concreto, hijo de Como como tecnoloxías novas, e Poder levalo á practical dunha forma colaboradora. Penso Que isto pode ser enriquecedor para o ensino e Educación dos nosos Alumnos.
Educacontic 
EDUREDES

É unha rede gratuíta Dedicada a docentes párr Crear comunidade Entre-os profesionais da Educación e como persoas Interesadas no ensino e aprendizaxe A Traves das redes sociais.

This rede sociales diez Como finalidade SERVIR de Soporte ás redes sociais Educativas Que se estan a empezar a crear de Por instancia de parte de Profesores, institucions Educativas e outros Grupos Relacionados coa docencia.
Una Experiencia Que xa Se esta a acumular no das Redes Sociais de la USO no educativo Mundo sueros o seu maior valor párr doutros APRENDER: como utilidades Que lles dan, como suas Técnicas, Como Organizan como clases, Alumnos os, etc.
EDUREDES  this dirixida una Usuarios de redes sociais Educativas, Administradores e Creadores deste tipo de redes Orientadas A Que docencia queren Optimizar e Obter o maior proveito destas, compartindo como suas Ideas e Experiencias cos demais.

http://eduredes.ning.com/

DIM

http://dim.pangea.org

El  grupo de Investigación DIM-UAB  (Didáctica y Multimedia) NACE Como grupo de Investigación (POR reconocido la UAB) en el Departamento de Pedagogía Aplicada , en el marco institucional de la  Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​el Año 2000.
Desde 2008 se ha constituído also in Una  roja Social Para La Investigación, el Aprendizaje Permanente y el Apoyo al Desarrollo Profesional en los Entornos Educativos,  Que Acoge un mas de 2.500 Agentes Educativos De Todo El Mundo Comprometidos con la Aplicación educativa de las TIC e Impulsa el Desarrollo de Múltiples Investigaciones y Proyectos, jornadas y Actividades formativas y de Difusión del Conocimiento
SCOOP.IT
http://www.scoop.it/t/de-interes-educativo

http://www.scoop.it/
È un Servizo de creación de Contidos Que FACILITA un Xestión personalizada da INFORMACIÓN. Crear Permite Páxina unha pequena o  mini-  diario onde recompilar Contidos cun Determinado tema. Hijo ESTAS páxinas denominadas  temas  (Tópicos) ea Cada  publicacion  Que conteña ENLACE un, Vínculo presentan ONU, Galería unha ... enviar denomínaselle, Como calquera coñecemos blog de ​​Que. Podense Crear Tantos Tópicos Como Se queira, MENOS na versión gratuíta Que só Podense 5, e pódenselle engadir os Mensaje que se Crean oportunos ao tema hacer tema .
Como rexistrarse
Mediante facer Pódese  Facebook  ou  Twiter  Que che Solicita unha conta De Correo párr abrir correo verificar o rexistro. Posúe pequena unha rede e Social POR Seguido Ser Seguir pódese outros Usuarios, tamen se poden Seguir outros Tópicos párr Que Nos report cando se actualizan estes e se o CREEMOS Oportuno, marcalos  com  favoritos ou  rescooperar  una noticia. Se deixamos Que accedan ás nosas contas de  Facebook  e  Twitter , irásenos Mostrando Que Contactos destes Servizo tenen conta Aqui e se o desexamos, Cada Vez Que seleccionemos ALGÚN contido no noso tema  s  . enviar '' á ESTAS redes sociais
Características Principais:
- Permite recompilar Información de todos os cantos de internet: Buscas en YouTube,  Google Nws , Blogs  Buscar , Páxina  d  Facebook  e alimenta  RSS  outros entre.
- Permite Publicar un Servizos automaticamente, dende  Twiter  e Facebook Tumblr  e  Linkedln  Pasando Por blogs en ​​WordPress, no es  Blogger  e Páxina de  Facebook . Adicional mente Ofrece  los widgets , BOTONS este sitios párr e un  bookmarklet , co Que select rapidamente os Contidos mentres se Navega.
- Visualmente diez unha gran Presentación e é  personalizable  (na versión de pagamento). Os artigos poden editarse e admiten comentarios hacerlo autor e poden MoveRSE un onde se desexe Dentro hacer tema .
- Diez algunhas funcions sociais interesantes, permite Seguir páxinas Autores da nosa Elección e COLOCA o  conteniod  novo nunha Presentación parecido un accesible unha revista moi.
- Como hijo Buscas Bastante Eficaces párr Poder Achar páxinas de Temas Específicos.


REDEIRAS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Redeiras Universitaria presentou s, rede unha sociales educativa párr favorecer una intercomunicación o Entre profesorado galego, co aleta de Fomentar o traballo colaborativo eo Intercambio de Experiencias de Como complemento a sua Práctica educativa.


Pode Acceder URL una Redeiras na seguinte  http://www.edu.xunta.es/redeiras
Vídeos titoriais 
Redeirashttp://www.edu.xunta.es/redeiras
Wassap - Grupos peligro