Derechos de autor - Protocolos y licencias

Xa temos dispoñible o protocolo de protección de datos que elaborou a Consellería de Educación para os centros educativos , http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
Algúns aspectos destacables:
 3.1.3 Ficheiros de datos de carácter persoal ...
"Os centros públicos educativos dependentes da Consellería non deben proceder á creación de novos ficheiros de datos de carácter persoal, xa que os datos que tratan xa se inclúen nos ficheiros de titularidade da Consellería."
 4.2.1 Uso de imaxes en páxinas web ou blogues dos centros.
(aínda que no título fai mención ás imaxes , o texto seguinte tamén recolle o procedemento con outros datos persoais)
"Debe terse en conta neste senso que dende os centros debe promoverse sempre a utilización de contornas seguras ou áreas privadas, non resultando recomendable a utilización de plataformas ou ferramentas externas en nube no ámbito educativo.
En todo caso, aínda sen ser recomendable, de decidir utilizarse algunha ferramenta externa, deben cumprirse uns requisitos básicos e contar co consentimento informado dos afectados.
Cómpre poñer de manifesto que, no caso de tratamentos de datos realizados por empresas nas que existe a posibilidade de que se produza unha transferencia internacional de datos, as persoas afectadas deberán ser informadas e consentir expresamente, tanto o tratamento dos datos como a transferencia internacional de datos. Ademais, debe darse a opción de que se utilice este servizo ou non libremente, é dicir, non debe ser obrigatoria a utilización da dita ferramenta"
7.4 Modelo de autorización para o uso de imaxes polo centro educativo.
O protocolo inclúe dous exemplos de documentos de autorización para tratamento de imaxes ( un para familia ou representante legal no caso de alumnado menor de 14, e outro para o alumnado maior de 14 anos), pero é necesario lembrar que a gravación de voz ten a mesma consideración que a imaxe.

"Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería ... (indicar os servizos utilizados), e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. (Esta cláusula incluiríase nos supostos de prestadores de servizos virtuais como poden ser redes sociais, servizos de aloxamento e distribución de audiovisuais, servizos, por exemplo, de google, correos electrónicos non corporativos, etc...). "


Licencias Creative Commonscombinaciones_derechos

Cómo citar contenido web con licencias Creative commonsCómo crear y usar las licencias Creative Commons

¿Qué es la Propiedad Intelectual?
¿Cuáles son los derechos de autor?
¿Quiénes son los sujetos de los derechos de autor?
Un ejemplo: Derechos sobre la música
Qué obras son objeto de los derechos de autor
Qué es el copyright
Cuáles son los límites del copyright
Cómo se protegen los derechos de autor
Qué es la innovación abierta
Qué son las licencias abiertas
Cuáles son los tipos de licencias 
Las licencias Creative Commons

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/

http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES 

SYMBALOO
http://edu.symbaloo.com/mix/bancosdeimagenescc


http://www.wordle.net/

 4 condiciones
   
    6 combinaciones, ¡tú decides!:
 • Usar libremente si citas al autor.
 • Usar libremente si citas al autor y sin uso comercial.

 • Usar libremente si citas al autor y compartes tu obra con la misma licencia.

 • Usar libremente si citas al autor, sin uso comercial y la compartas con la misma licencia.

 • Usar libremente si citas pero sin modificaciones ni obras derivadas.

 • Usar libremente si citas, sin uso comercial y sin modificaciones ni obras derivadas.
 

Aquí encontrarás una selección de páginas que te ayudarán en la selección de este tipo de archivos. Encontrarás mucha más información sobre el uso de licencias y páginas de recursos en el Espacio TIC

Imágenes

 • Wikimedia Commons - 4 millones de imágenes de dominio público.
 • Compfight - Busca fotos de Flickr para tus vídeos.
 • MorgueFile - Encuentra imágenes libres para tus vídeos.
 • Free Images - 6000 fotos que requieren que se cite a la página como fuente.
 • ELT Pics - Imágenes tomadas por profesores, recogidas vía Twitter y almacenadas en Flickr bajo licencia CC NoComercial.
 • PhotoPin - Un motor de búsqueda que encuentra imágenes de Creative Commons.
 • Wylio - Motor de búsqueda para imágenes de Creative Commons para blogueros.
 • Pixabay Motor de búsqueda de  imágenes y videos libres de derechos de autor bajo la licencia Creative Commons CC0. Puedes descargarlas, modificarlas, distribuirlas y usarlas libres de pago para cualquier uso, aún para aplicaciones comerciales. No es necesaria atribución ni necesita registro.
  Pexels ofrece imágenes libres de derechos bajo la licencia CC0, no siendo necesaria su atribución ni la necesidad de incluir el origen de las imágenes.
 • Fotolia - Requiere un proceso de registro largo pero obtienes 10 imágenes de calidad gratuitas cada día con un motor de búsqueda y sin necesidad de atribución. 
 • Flickr Creative Commons Para buscar es preciso hacer clic en "ver más" en los apartados que indican el tipo de licencia.

Música y audios

 • CCMixter.org - Buenas canciones y música que Creative Commons. Solo es necesaria la atribución. (en inglés)
 • FreeSound - Archivos de sonido y clips gratis. 
 • Soundzabound - Asegura ser la única biblioteca de música libre de derechos de autor que cumple con todos los requisitos de licencias y tecnológicos necesarios en educación.  CCmixer
 • Musicshake - Permite crear música sin derechos de autor para tus vídeos.
 • Free Music Archive,  Jamendo, y Royalty Free Music son lugares geniales para encontrar música gratuita de Creative Commons.
 • SoundBible - FreeSound - Efectos de sonido gratuitos.
 • Jamendo Música para proyectos con todos los derechos.